Kako ostvariti pravo na subvenciju ?

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaju:

 

 • roditelji koji su državljani Republike Srbije
 • roditelji dece prijavljene na teritoriji Grada Beograda
 • roditelji čije dete ne bude dobilo mesto u državnom vrtiću

 

Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji sa privatnom predškolskom ustanovom potpisuju UGOVOR o boravku deteta u predškolskoj ustanovi, prema tržišnim uslovima po kojima Ustanova posluje.

 

Nakon potpisivanja ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom roditelj odlazi u Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, koji se nalazi na adresi Kraljice Marije I/XVIII, i tamo predaje:

 

 • Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova
  (možete ga preuzeti OVDE – ili dobiti u predškolskoj ustanovi
 • Original potvrdu predškolske ustanove, čiji je osnivač Grad Beograd, da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta;
 • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete, odnosno rešenje centra za Socijalni rad o statusu roditelja, staratelja, usvojitelja ili hranitelja;
 • Fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva;
 • Fotokopiju lične karte podnosioca zahteva, odnosno fotokopiju potvrde o stalnom nastanjenju na teritoriji Grada Beograda za stranog državljanina ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Beograda;
 • Fotokopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom
 • Pošto roditelj preda dokumentaciju, roditelji, a i predškolska ustanova, biće u obavezi da na kraju svakog narednog meseca podnose propratnu dokumentaciju, na osnovu koje će se računati refundirani tj. subvencionisani iznos za isplatu roditeljima.

 

Na osnovu podnetog zahteva roditelj dobija REŠENJE, na osnovu kog je visina sredstava subvencije sledeća:

 

Plaćanje –  Cena vrtića 28.000,00

Roditelj plaća –  5.639,00 dinara

Grad plaća  – 22.361,60 dinara
 

Deca koja se od 01.09.2018. godine upisuju na pohađanje pripremnog predškolskog programa, mogu da konkurišu za subvenciju (naknadu dela troškova), pod istim uslovima kao i ostala predškolska deca drugih uzrasta. Iznos koji se  roditelju koji je podnosilac zahteva subvencioniše je isti kao i za ostale predškolske polaznike mlađih generacija.

Subvencija se isplaćuje iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA, prema Rešenju koje roditelj bude dobio.

Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji mogu da dobiju u:
Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu

Privatnoj predškolskoj ustanovi