Program vrtića

U našem vrtiću vaspitno obrazovni rad se sprovodi po modelu A i B, te pored aktivnosti koje su obuhvaćene osnovnim programom u koji su uključeni i školica engleskog jezika i sportić, prema potrebama se organizuju i dodatni programi.

 

Celodnevni i poludnevni program sprovodi se u jaslenim i vrtićkim grupama.

Program nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom do 3 godine – jaslice

 

 • Razvoj govora,
 • Razvoj motorike,
 • Socio-emocionalni razvoj
 • Intelektualni razvoj
 • Senzorno-perceptivni razvoj
 • Saradnja sa porodicom

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu- mešovita vrtićka grupa

 

 • Stvaranje povoljne sredine za učenje i razvoj
 • Bogaćenje i podsticanje dečijeg razvoja i napredovanja
 • Praćenje razvojnih i individualnih karakteristika
 • Saradnja sa porodicom

Pripremni predškolski program

 

 • Podrška fizičkog razvoja
 • Jačanje socio-emocionalne kompetencije
 • Negovanje radoznalosti
 • Podrška saznajnom razvoju
 • Podsticanje osamostaljivanja
 • Poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti